PROPISI

Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na ovoj stranici.


PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI
PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU
PRAVILNIK O OPŠTIM MERAMA ZAŠTITE NA RADU OD OPASNOG DEJSTVA ELEKTRIČNE STRUJE U OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA RAD RADNIM PROSTORIJAMA I NA GRADILIŠTIMA
PRAVILNIK O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE
PRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I EPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI 1
PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UTOVARU TERETA U TERETNA MOTORNA VOZILA I ISTOVARU TERETA IZ TAKVIH VOZILA
UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA