Akti i Dokumentacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pravna lica izrađujemo neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika, Program osposobljavanja, Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, Obuke za bezbedan i zdrav rad i ostalo). Vršimo usluge lica za bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu člana 40. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Vršimo preglede i proveru opreme za rad u cilju utvrđivanja primenjenosti mera za bezbednost i zdravlje na radu na svim mašinama, uređajima i alatima, kao što su: viljuškari, dizalice, električna oprema, prese, građevinski liftovi, bageri, platforme, vitla, utovarivači i dr. Nakon izvršnog pregleda i provere izdaje se stručni nalaz sa rokom važenja od tri godine.

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Vršimo ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime, osvetljenosti, hemijskih i fizičkih štetnosti). Da bismo pravilno identifikovali zdravstvene rizike i opasnosti iz radnog okruženja koji mogu prouzrokovati profesionalno oboljenje ili povredu i uveli mere za prevenciju i kontrolu tih rizika, naša kompanija ima licencu za ispitivanje svih uslova radne okoline.

KOORDINACIJA NA GRADILIŠTIMA

Vršimo izradu Plana Preventivnih Mera, kao i usluge koordinatora u fazi izvođenja radova na gradilištima, na osnovu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i standardima SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305.

INSPEKCIJA LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Pregledamo svu ličnu zaštitnu opremu kategorije I, II i III (pojasevi, šlemovi, rukavice, užarija, prihvatna užad, spojnice, penjalice, spuštalice i drugu). LZO može izgubiti efikasnost ili se oštetiti usled izloženosti hemikalijama, UV svetlu, nepravilnoj upotrebi ili opštem habanju. Zato su redovne inspekcije neophodne kako bi se osiguralo da LZO odgovara svojoj nameni.

ISO 45001

Priprema i implementacija dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

USAGLAŠENOST RADNIH PROSTORA

Savetovanje poslodavaca kako da svoje poslovanje usklade sa zahtevima propisa i preporukama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19.

PREVOĐENJE DOKUMENTACIJE

Vršimo prevođenje tehničke dokumentacije (uputstava za upotrebu i održavanje mašina, upustava za bezbedan i zdrav rad i dr.) a u skladu sa čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Fashion Company
posta-logo

PROPISI


Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na našoj stranici sa dokumentacijom


Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd – Senjak

Email:

office@annizastita.rs

Telefoni:

ILI POPUNITE FORMU:

KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM

Obratite se jednom od naših kolega ukoliko imate pitanja

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pitanja vezana za bezbednost i zdravlje na radu kontaktirajte našeg kolegu:

ĐORĐE RISTIĆ mast.inž.znr.

mail: djordje.ristic@annizastita.rs

tel: +381646471277

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Za sva pitanja vezana za pregled i proveru opreme za rad kontaktirajte našeg kolegu:

dr. NOVAK VUKČEVIĆ dipl.maš.inž.

mail: novak.vukcevic@annizastita.rs

tel: +381658329468

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Za sva pitanja vezana za ispitivanje uslova radne okoline kontaktirajte našu koleginicu:

MARINA DIMITRIJEVIĆ dipl.inž.tehn.

mail: marina.dimitrijevic@annizastita.rs

tel: +381646471274

FINANSIJE

Za sva pitanja vezana za finansije kontaktirajte našu koleginicu:

ANKA SIMIĆ dipl.fil.

mail: anka.simic@annizastita.rs

tel: +381666471289

SVA OSTALA PITANJA

Za sva ostala pitanja slobodno kontaktirajte našeg direktora:

NIKOLA SIMIĆ mast.inž.el.

mail: nikola.simic@annizastita.rs

tel: +381646471272


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Osnovano 2007. godine u Beogradu.


"ANNI-ZAŠTITA" DOO BEOGRAD utvrđuje politiku sistema menadžmenta kvalitetom za ostvarenje vizije na tržištu:

Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.


Privredno društvo ANNI ZAŠTITA se opredelјuje da dosledno poštuje i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013, kroz:

 • Ispunjenje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih korisnika i ostalih zainteresovanih strana, sa želјom da se njihova očekivanja nadmaše
 • Posvećenost zadovolјenju zakonskih i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa, zahteva i potreba klijenata
 • Posvećenost stalnom pobolјšanju i razvoju organizacije u svim aspektima
 • Upravlјanje procesima i njihovim međusobnim vezama kao sistemom za efektivno i efikasno ostvarivanje cilјeva kvaliteta organizacije;
 • Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Posvećenost zaštiti životne sredine, uključujući prevenciju zagađenja i održivo korišćenje resursa
 • Stručnost, motivisanost i podsticanje inicijative zaposlenih, kao i podršku razvoju struke i sticanju novih znanja, uz razvoj timskog rada
 • Uspostavlјanje dugoročnih kooperativnih odnosa, na obostranu korist, sa svim zainteresovanim stranama, sa partnerima i ugovaračima u poslu, sa kojima izgrađujemo partnerske odnose i međusobno poverenje
 • Čuvanje poslovne tajne korisnika i čuvanje privatnosti korisnika
 • Zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, poverljivost informacija
 • Integritet informacija koja obezbeđuje njihovu ispravnost i kompletnos
 • Rukovodstvo će zajedno sa zaposlenima stalno preispitivati politiku kvaliteta u cilјu unapređenja, a na zadovolјstvo svih zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, kroz redovno praćenje svih performansi procesa, kontinuirano povećanje efikasnosti i efektivnosti rada i preispitivanje sistema menadžmenta.