USLUGE


Plan Primene Mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19

Za sva pravna lica izrađujemo Plan Primene Mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19

Akti i Dokumentacija
Normativna Akta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Za sva pravna lica izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika, evidencije, uputsva za bezbedan i zdrav rad i dr.)

Pregled i provera opreme za rad

Vršimo preglede i provere opreme za rad u cilju provere primenjenosti mera za bezbedan i zdrav rad na svim sredstvima za rad (viljuškari, dizalice, elektro oprema, prese i dr.)

Koordinacija u fazi izvođenja radova i u fazi izrade projekta

Vršimo izradu Plana Preventivnih Mera, kao i usluge koordinatora u fazi izvođenja radova na gradilištima

Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa standardima SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305

Pregled lične zaštitne opreme za sprečavanje pada sa visine

Vršimo preglede lične zaštitne opreme za sprečavanje pada sa visine (pojasevi, šlemovi, užarija, penjalice, spuštalice i dr.)

O NAMA


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice koje pruža kompletne usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara. Osnovano 2007. godine u Beogradu.

KLIJENTI


Fashion Company
termoinzenjering_beograd_poslovi_automatika.rs_
posta-logo

PROPISI


Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na našoj stranici sa dokumentacijom

KONTAKTIRAJTE NAS:


Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd – Senjak

Email:

office@annizastita.rs

Telefon:

ILI POPUNITE FORMU: