USLUGE


USAGLAŠENOST RADNIH MESTA

Savetovanje poslodavaca kako da svoje poslovanje usklade sa zahtevima propisa i preporukama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19.

Akti i Dokumentacija
NORMATIVNI AKTI

Za sva pravna lica izrađujemo svu neophodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika, evidencije, uputstva za bezbedan i zdrav rad i dr.).

ISPITIVANJE OPREME ZA RAD

Vršimo preglede i provere opreme za rad u cilju provere primenjenosti mera za bezbedan i zdrav rad na svim sredstvima za rad (viljuškari, dizalice, elektro oprema, prese i dr.).

KOORDINACIJA NA GRADILIŠTIMA

Vršimo izradu Plana Preventivnih Mera, kao i usluge koordinatora u fazi izvođenja radova na gradilištima.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa standardima SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305.

PREGLED LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Vršimo preglede lične zaštitne opreme za sprečavanje pada sa visine (pojasevi, šlemovi, užarija, penjalice, spuštalice i dr.).

ISO 45001

Priprema i implementacija dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

PREVOĐENJE DOKUMENTACIJE

Vršimo prevođenje tehničke dokumentacije (uputstava za upotrebu i održavanje mašina, upustava za bezbedan i zdrav rad i dr.) a u skladu sa čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
! USKORO !

Vršimo ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime, osvetljenosti, hemijskih i fizičkih štetnosti).

O NAMA


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Osnovano 2007. godine u Beogradu.

KLIJENTI


termoinzenjering_beograd_poslovi_automatika.rs_
Fashion Company
posta-logo

PROPISI


Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na našoj stranici sa dokumentacijom

KONTAKTIRAJTE NAS:


Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd – Senjak

Email:

office@annizastita.rs

Telefon:

ILI POPUNITE FORMU: