USLUGE


Akti i Dokumentacija
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Za sva pravna lica izražavamo neohodnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (Akt o proceni rizika, Program osposobljavanja, evidencija, Napustva za bezbednost i zdrav rad i dr.). Obavljamo poslove lica za bezbjednost i zdravlje na radu na osnovu člana 40. Zakon o bezbjednosti i zdravlju na radu.

PREGLED I PROVERA OPREME ZA RAD

Vršimo preglede i proveru opreme za rad u cilju utvrđivanja primenjenosti mera za bezbednost i zdravlje na radu na svim mašinama, uređajima i alatima, kao što su: viljuškari, dizalice, električna oprema, prese, građevinski liftovi, bageri, platforme, vitla, utovarivači i dr. Nakon izvršnog pregleda i provere izdaje se stručni nalaz sa rokom važenja od tri godine.

ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE

Vršimo ispitivanje uslova radne okoline (mikroklime, osvetljenosti, hemijskih i fizičkih štetnosti). Da bismo pravilno identifikovali zdravstvene rizike i opasnosti iz radnog okruženja koji mogu prouzrokovati profesionalno oboljenje ili povredu i uveli mere za prevenciju i kontrolu tih rizika, naša kompanija ima licencu za ispitivanje svih uslova radne okoline.

KOORDINACIJA NA GRADILIŠTIMA

Vršimo izradu Plana Preventivnih Mera, kao i usluge koordinatora u fazi izvođenja radova na gradilištima, na osnovu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vršimo ispitivanje električnih i gromobranskih instalacila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i standardima SRPS EN 60364 i SRPS EN 62305.

PREGLED LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Vršimo preglede lične zaštitne opreme za sprečavanje pada sa visine (pojasevi, šlemovi, užarija, penjalice, spuštalice i dr.) proizvođača PETZL, BEAL, SINGING ROCK i dr.

ISO 45001

Priprema i implementacija dokumentacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001.

USAGLAŠENOST RADNIH MESTA

Savetovanje poslodavaca kako da svoje poslovanje usklade sa zahtevima propisa i preporukama za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19.

PREVOĐENJE DOKUMENTACIJE

Vršimo prevođenje tehničke dokumentacije (uputstava za upotrebu i održavanje mašina, upustava za bezbedan i zdrav rad i dr.) a u skladu sa čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

O NAMA


“ANNI-ZAŠTITA” DOO BEOGRAD je licencirano pravno lice koje pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara.

Osnovano 2007. godine u Beogradu.

KLIJENTI


termoinzenjering_beograd_poslovi_automatika.rs_
Fashion Company
posta-logo

PROPISI


Pravilnike, propise, uredbe i zakone, možete preuzeti u PDF formatu na našoj stranici sa dokumentacijom

KONTAKTIRAJTE NAS:


Adresa:

Bulevar Vojvode Mišića br. 27/9

11040 Beograd – Senjak

Email:

office@annizastita.rs

Telefon:

ILI POPUNITE FORMU: